Make your own free website on Tripod.com
 

Tajuk : Gelombang Cahaya
Subtajuk I   :  Pantulan cahaya
Subtajuk II  :  Pembiasan cahaya
Subtajuk III :  Pembelauan cahaya
Subtajuk IV :  Interferens cahaya
Subtajuk V  :  Parutan belauan
Subtopik VI :  Perambatan gelombang cahaya sebagai gelombang melintang

Pantulan Cahaya
Pembiasan cahaya ialah fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium lutsinar yang berbeza ketumpatannya
Halaju dan arah cahaya berubah dalam medium yang berlainan
Pembiasan cahaya yang berlaku bagi cara perambatan dalam medium yang berlainan itunjuk dalam jadual dibawah
Hukum- hukum biasan
Hukum (II) dikenal ebagai hukum snell. Indeks biasan, n ialah indeks biasan medium kedua relatif kepada medium pertama
Bagi sinar cahaya