Make your own free website on Tripod.com
 

Tajuk : Gelombang Bunyi
Subtajuk I   :  Pantulan bunyi 
Subtajuk II  :  Pembiasan bunyi
Subtajuk III :  Pembelauan bunyi
Subtajuk IV :  Interferens bunyi
Subtajuk V  :  Penggunaan gelombang bunyi
Subtopik VI :  Kenyaringan dan kelangsingan bunyi

Pantulan bunyi
Pembiasan cahaya ialah fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium lutsinar yang berbeza ketumpatannya
Halaju dan arah cahaya berubah dalam medium yang berlainan
Pembiasan cahaya yang berlaku bagi cara perambatan dalam medium yang berlainan itunjuk dalam jadual dibawah
Hukum- hukum biasan
Hukum (II) dikenal ebagai hukum snell. Indeks biasan, n ialah indeks biasan medium kedua relatif kepada medium pertama
Bagi sinar cahaya