Make your own free website on Tripod.com
 

Tajuk : Pembiasan Cahaya
Subtajuk I   :  Hukum Snell dan indeks biasan 
Subtajuk II  :  Dalam nyata dan dalam ketara
Subtajuk III :  Indeks biasan dan laju cahaya
Subtajuk IV :  Sudut Genting, c dan pantulan dalam penuh
Subtajuk V  :  Fenomena harian dan kegunaan pantulan dalam penuh

Hukum Snell dan indeks biasan
Pembiasan cahaya ialah fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium lutsinar yang berbeza ketumpatannya
Halaju dan arah cahaya berubah dalam medium yang berlainan
Pembiasan cahaya yang berlaku bagi cara perambatan dalam medium yang berlainan itunjuk dalam jadual dibawah
Hukum- hukum biasan
Hukum (II) dikenal ebagai hukum snell. Indeks biasan, n ialah indeks biasan medium kedua relatif kepada medium pertama
Bagi sinar cahaya